Kontakty

Obec Ďurďové, Obecný úrad

Ďurďové 27
018 22 Ďurďové
Starosta obce: +421 907 173 594
Telefón: +421 42 435 3240
Mobil: +421 948 017 435

Email: obec@durdove.eu

Obecný úrad Ďurďové