Súčasnosť

Cyrilometodský dvojkríž

Cyrilometodský dvojkríž je postavený na Stolovej skale vedľa Hradiska, v Dolnom skáli. Územie bolo osídlené Slovanmi už v dobe hradištnej, r. 850 – 950 n.l. Nadmorská výška predstavuje 600 m.n.m. Dvanásťmetrový dvojkríž dňa 29. augusta 2015 osadili dobrovoľníci z obce v spolupráci s obecným úradom. Dvojkríž pripomína 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Bol posvätený dekanom pružinskej farnosti Pavlom Gavendom, za účasti farára Pavla Marettu z Podskalia. Zúčastnili sa aj občania z okolitých obcí a miest. Zaujímavosťou je osvetlenie kríža.

Cyrilometodský dvojkríž
podpisová kniha výstupov

Dňa 13. decembra 2015 bol nutný výstup ku krížu, čím bola zahájená tradícia každoročných výstupov. Cyrilometodský dvojkríž sa zaradil medzi kultúrne dedičstvo obce spolu s kaplnkou a zrubovou zvonicou. Nahliadnite do knihy výstupov na Cyrilometodskom dvojkríži a pri svojom výstupe nám nezabudnite napísať odkaz 🙂


Detské ihrisko

V roku 2012 bola dokončená výstavba detského ihriska, ktoré slúži najmä pre deti do 13 rokov.

Toto detské ihrisko bolo vybavené prostredníctvom poskytnutej dotácie z rozpočtovej rezervy bývalej predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej, ktorá poskytla našej obci sumu vo výške 2000€, na základe žiadosti, ktorú vypracoval starosta obce.

Vybavenie detského ihriska tvorí príslušenstvo hracích prvkov a to hrad so šmýkalkou a zábradlím, pieskovisko so strieškou, šplhacia stena s rebrinou a dve hojdačky, pyramída s dvomi hojdačkami, kladinová hojdačka a stôl s dvomi lavičkami pre matky.

Toto ihrisko má rozlohu približne 200m2 a je pre našu obec veľkým prínosom. Je neustále využívané deťmi s matkami, ale i návštevníkmi obce.


Obecná knižnica

V budove kultúrneho domu sa nachádza obecná knižnica, ktorá obsahuje okolo 1000 kníh, z rôznych oblastí.

Čaká Vás tu množstvo známej i neznámej literatúry od svetových a slovenských autorov. Deti tu nájdu krásne rozprávky, príbehy a obrázkové knihy. Dospelých čakajú krásne romantické a dobrodružné romány starších i nových autorov. V knižnici nájdete knižky pre zručných majstrov, záhradkárov, cestovateľov a kuchárov.

Knihy sa zapožičiavajú čitateľom bez akéhokoľvek poplatku, na určité obdobie.

Knižnica je otvorená v čase úradných hodín

Evidencia kníh

ČísloOblasť literatúryPočet kníh
1.Autobiografia34
2.Básne15
3.Cestopisy,  dobrodružné93
4.Cudzie jazyky4
5.Detektívky, thrillery60
6.Encyklopédie38
7.História29
8.Náučná literatúra70
9.Povesti17
10.Poviedky30
11.Literatúra pre deti a mládež136
12.Romány320
13.Rozprávky169
14.Sci-fi48
15.Slovenská próza40 
16.Teológia64
17.Úvahy28

Internetová miestnosť

Internetová miestnosť slúži najmä obyvateľom, študentom a deťom obce Ďurďové.

V internetovej miestnosti sa nachádza počítač s internetom a tlačiareň. Študenti a deti si tu môžu sťahovať potrebné informácie na školské projekty, tvoriť prezentácie, ale aj písanie rôznych prác.

Nachádzajú sa tu aj rôzne spoločenské hry, karty a knihy, deti tu môžu tráviť voľný čas.

Internetová miestnosť slúži aj na konanie rôznych záujmových krúžkov, môžu sa tu konať rôzne schôdze, schôdze obecného zastupiteľstva, stretnutia občanov Ďurďové a iné. Internetovú miestnosť je možné objednať 3 dni vopred na telefónnom čísle 042/ 4353 240 alebo 0948 017 435.