Súčasnosť

Detské ihrisko

V roku 2012 bola dokončená výstavba detského ihriska, ktoré slúži najmä pre deti do 13 rokov.

Toto detské ihrisko bolo vybavené prostredníctvom poskytnutej dotácie z rozpočtovej rezervy bývalej predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej, ktorá poskytla našej obci sumu vo výške 2000€, na základe žiadosti, ktorú vypracoval starosta obce.

Vybavenie detského ihriska tvorí príslušenstvo hracích prvkov a to hrad so šmýkalkou a zábradlím, pieskovisko so strieškou, šplhacia stena s rebrinou a dve hojdačky, pyramída s dvomi hojdačkami, kladinová hojdačka a stôl s dvomi lavičkami pre matky.

Toto ihrisko má rozlohu približne 200m2 a je pre našu obec veľkým prínosom. Je neustále využívané deťmi s matkami, ale i návštevníkmi obce.

Obecná knižnica

V budove kultúrneho domu sa nachádza obecná knižnica, ktorá obsahuje okolo 1000 kníh, z rôznych oblastí.

Čaká Vás tu množstvo známej i neznámej literatúry od svetových a slovenských autorov. Deti tu nájdu krásne rozprávky, príbehy a obrázkové knihy. Dospelých čakajú krásne romantické a dobrodružné romány starších i nových autorov. V knižnici nájdete knižky pre zručných majstrov, záhradkárov, cestovateľov a kuchárov.

Knihy sa zapožičiavajú čitateľom bez akéhokoľvek poplatku, na určité obdobie.

Knižnica je otvorená v čase úradných hodín

Evidencia kníh

ČísloOblasť literatúryPočet kníh
1.Autobiografia34
2.Básne15
3.Cestopisy,  dobrodružné93
4.Cudzie jazyky4
5.Detektívky, thrillery60
6.Encyklopédie38
7.História29
8.Náučná literatúra70
9.Povesti17
10.Poviedky30
11.Literatúra pre deti a mládež136
12.Romány320
13.Rozprávky169
14.Sci-fi48
15.Slovenská próza40 
16.Teológia64
17.Úvahy28

Internetová miestnosť

Internetová miestnosť slúži najmä obyvateľom, študentom a deťom obce Ďurďové.

V internetovej miestnosti sa nachádza počítač s internetom a tlačiareň. Študenti a deti si tu môžu sťahovať potrebné informácie na školské projekty, tvoriť prezentácie, ale aj písanie rôznych prác.

Nachádzajú sa tu aj rôzne spoločenské hry, karty a knihy, deti tu môžu tráviť voľný čas.

Internetová miestnosť slúži aj na konanie rôznych záujmových krúžkov, môžu sa tu konať rôzne schôdze, schôdze obecného zastupiteľstva, stretnutia občanov Ďurďové a iné. Internetovú miestnosť je možné objednať 3 dni vopred na telefónnom čísle 042/ 4353 240 alebo 0948 017 435.