Cezhraničná spolupráca -Na kole Podhostýnskem

Název projektu: Na kole Podhostýnskem

Žadatel: Podhostýnský mikroregion, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ČR

Hlavní přeshraniční partner: Obec Ďurďové, Ďurďové 27, 018 22 Ďurďové, SK

Kód projektu: CZ/FMP/6c/08/104

Doba realizace: 1.4.2022 – 28.2.2023

Popis projektu:
V rámci projektu dojde k doplnění infrastruktury cykloturistické trasy v regionu Podhostýnsko a obce Ďurďové s tematikou církevních památek v přeshraničním regionu. Cílem projektu je doplnění vybavení pro cyklisty – servisních stojanů pro samoobslužný servis jízdních kol, pořízení cyklomap a vytvoření turistického online produktu spojeného se sběrem QR kódů při návštěvě jednotlivých stanovišť. Díky projektu tak dojde ke zkvalitnění životních podmínek tamějších obyvatel, zatraktivnění oblasti z pohledu cykloturistiky a vytvoření zábavné formy návštěvy regionu, díky které se návštěvníci seznámí s historií a současností církevních památek.