ZML

 • Zmluvy 2023

  Dodatok č.1 – ZOD-2/2023 FVZ 20kW OU Ďurďové ZML-8/2023 Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AHA8 ZML-7/2023 Dodatok č.1 k dohode UPSVaR ZML-6/2023 Elektronická pečať ZML-5/2023 Šatstvo – zmluva o vývoze…

 • Zmluvy 2019

  ZoD Montážne práce – Kanis Miroslav Dohoda s UPSVaR § 12 Dohoda s UPSVaR § 10 Kúpna zmluva – plechová garáž Darovacia zmluva – DI Consulting Zmluva o výpožičke –…

 • Zmluvy 2020

  Dodatok č.1 k Zmluve – MGW Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Zmluva T 815 Zmluva o výpožičke Kúpna zmluva – pozemok pod trafostanicou Dohoda s UPSVaR…

 • Zmluvy 2022

  Zmluva o manažmente projektu – MP Profit TRADE, a.s. Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dohoda spoločných prevádzkovateľov

 • Zmluvy 2021

  Zmluva o prevode VT – DCOM Dodatok k zmluve – odpady Zmluva o výkone štatut. audítu Zmluva o propagácii Trenčiansky samosprávny kraj Dohoda s UPSVaR Zmluva – odpadkové nádoby Kúpna…