História obce

Prvá písomná zmienka je z roku 1338, keď sa spomína ako via Harohania sen de terra abbatis de Scala. Pôvodným majiteľom bolo majiteľom benediktínske opátstvo na Skalke pri Trenčíne. Mnísi navštevovali majetky Zoborského opátstva, ktoré boli často v horách, liečili chorých, radili pri hospodárstve a šírili kresťanstvo.

Obec sa nazývala ako „ Zem Ďurďov“, keď patrila do benediktínskeho opátstva.

Obec sa spomína od roku 1393 ako Gergew, doložená je z roku 1415 ako Dzurdoue, z roku 1496 ako Gywrgyowe, z roku 1808 ako Djurdjové, maďarsky Gyurgyove, Gergőfalva názov Ďurďové sa ustálil až v roku 1920. V 15. storočí prešla obec do vlastníctva hradného pána Košeca a už v roku 1598 tu stálo dvanásť domov. Rodina Lieskovských a Ďurďovských boli vlastníkmi najväčšej časti Ďurďového v začiatkoch 17. storočia. Koncom 19. storočia tu bolo už 196 obyvateľov a obec patrila do Ilavského okresu. Notársky úrad sa nachádzal v Pružine. V roku 1598 mala 12 domov, v roku 1720 mala 12 daňovníkov, v roku 1784 mala 27 domov, 26 rodín a 169 obyvateľov, v roku 1828 mala 25 domov a 239 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a košikárstvom Na území dnešnej obce Ďurďové bolo objavené slovanské pohrebisko z doby veľkomoravskej z 9.storočia.