Uznesenia

Uznesenia r. 2023

Uznesenie z 3.OZ v roku 2023
Uznesenie z 2.OZ v roku 2023
Uznesenie z 1.OZ v roku 2023

Uznesenia r. 2019 – 2022

Uznesenie zo 5.OZ v roku 2022
Uznesenie z ustanovujúcej schôdze OZ v roku 2022
Uznesenie zo 4.OZ v roku 2022
Uznesenie z 3.OZ v roku 2022
Uznesenie z 2.OZ v roku 2022
Uznesenie z 1.OZ v roku 2022
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ. v roku 2021
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ. v roku 2021
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ. v roku 2021
Uznesenie zo 6. zasadnutia OZ. v roku 2020
Výpis z uznesenia č. 5/2020/3 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ďurďovom
Uznesenie z 5. zasadnutia OZ. v roku 2020
Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ. v roku 2020
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ. v roku 2020
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ. v roku 2020
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ. v roku 2020
Uznesenie z 5. zasadnutia OZ. v roku 2019
Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ. v roku 2019
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ. v roku 2019
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ. v roku 2019
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ. v roku 2019

Uznesenia r. 2015 – 2018

Uznesenie zo 6. zasadnutia OZ. v roku 2018
Uznesenie z 5. zasadnutia OZ. v roku 2018
Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ. v roku 2018
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ. v roku 2018
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ. v roku 2018
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ. v roku 2018
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ. v roku 2017
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ. v roku 2017
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ. v roku 2017
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ. v roku 2017
Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ. v roku 2016
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ. v roku 2016
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ. v roku 2016
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ. v roku 2016
Uznesenie zo 6. zasadnutia OZ. v roku 2015
Uznesenie z 5. zasadnutia OZ. v roku 2015
Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ. v roku 2015
Uznesenie z 3. zasadnutia OZ. v roku 2015
Uznesenie z 2. zasadnutia OZ. v roku 20152
Uznesenie z 1. zasadnutia OZ. v roku 2015

Uznesenia r. 2010 – 2014

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 13.12.2014
Uznesenie z 5. schôdze O.Z. v roku 2014
Uznesenie zo 4. schôdze O.Z. v roku 2014
Uznesenie z 3. schôdze O.Z. v roku 2014
Uznesenie z 2. schôdze O.Z. v roku 2014
Uznesenie z 1. schôdze O.Z. v roku 2014
Uznesenie zo 20. schôdze O.Z.
Uznesenie zo 19. schôdze O.Z.
Uznesenie zo 18. schôdze O.Z.
Uznesenie zo 17. schôdze O.Z.
Uznesenie zo 16. schôdze O.Z.
Uznesenie z 15. schôdze O.Z.
Uznesenie z 14.schôdze OZ
Uznesenie z 13.schôdze OZ
Uznesenie z 12. schôdze O.Z.
Uznesenie z 11.schôdze OZ
Uznesenie z 9.schôdze OZ
Uznesenie zo 7.schôdze OZ
Uznesenie zo 6.schôdze OZ
Uznesenie z 5, schôdze O.Z.
Uznesenie zo 4.schôdze OZ
Uznesenie z 3, schôdze O.Z.
Uznesenie z 2, schôdze O.Z.
Uznesenie z 1 zasadnutia OZ