Oznam

  • Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

    Úroveň vytriedenia KO za rok 2021 Úroveň vytriedenia KO za rok 2020 Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

  • SSD – nové online služby

    TLAČOVÁ SPRÁVA 17.12.2020 Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie…

  • Kompostery – Publicita