Oznam

 • Výstup ku krížu v Ďurďovom

  V nedeľu 11. decembra 2022 sa uskutoční VII. ročník výstupu k Cyrilometodskému dvojkrížu nad obcou Durďové. Odchod od kaplnky je o 12:30. Tešíme sa na vašu účasť. Akciu podporil Trenčiansky…

 • REFERENDUM 2023

  Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie. Referendum sa bude konať v sobotu 21.1.2023 v čase od 07,00…

 • Zverejnenie zoznamov zaregistrovaných kandidátov

  ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE Podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v…

 • Cezhraničná spolupráca -Na kole Podhostýnskem

  Název projektu: Na kole Podhostýnskem Žadatel: Podhostýnský mikroregion, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, ČR Hlavní přeshraniční partner: Obec Ďurďové, Ďurďové 27, 018 22 Ďurďové, SK Kód projektu: CZ/FMP/6c/08/104 Doba realizace: 1.4.2022 –…

 • Covid 19 – Čo robiť, ak si pozitívny

  ČO ROBIŤ V PRÍPADE POZITÍVNEHO VÝSLEDKU VYŠETRENIA NA COVID-19 Ste povinný/á podrobiť sa izolácii po dobu 14 dní odo dňa odberu biologického materiálu na diagnostiku ochorenia COVID-19. Informujte o pozitívnom výsledku…