Delegovanie člena a náhradníka do OVK

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do OVK a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  obec@durdove.eu