Zákazky s nízkymi hodnotami

Rok 2019

  • Predmet zákazky č. 1:  Dobudovanie spevnenej plochy pri detskom ihrisku

Rok 2018

  • Predmet zákazky č. 1:  Úprava námestia a vybudovanie detského parku
  • Predmet zákazky č. 2:  Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Ďurďové
  • Predmet zákazky č. 3: Športový tovar a výbava
  • Predmet zákazky č. 4: Spevnená plocha pri autobusovej zastávke
  • Predmet zákazky č. 5: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Ďurďové – II. etapa

 Rok 2017

  • Predmet zákazky č. 1:  Rozšírenie a modernizácia Amfiteátra v obci Ďurďové