Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Úroveň vytriedenia KO za rok 2021
Úroveň vytriedenia KO za rok 2020
Úroveň vytriedenia KO za rok 2019