Výberové konanie – Hlavný kontrolór obce

Obec Ďurďové vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce“

Viac informácií